1. Dobbediedob
 2. temail852
 3. Racky
 4. starbright
 5. dioscoris
 6. MANlAC
 7. platyn
 8. Tonayy
 9. Jubi1991
 10. uwejohnson
 11. REXeat
 12. MrJiggles
 13. X-Ray-S
 14. Hefy76
 15. don_giovanni
 16. thomaskantholz
 17. mnemorex
 18. vilusoph
 19. taiman23
 20. igordon