1. hoernsch
 2. stacka
 3. crashynut
 4. hunter60
 5. onkelotti
 6. akexkilla
 7. blackfanta
 8. Pr0_Sh0t
 9. enrico1973
 10. Schubu
 11. Copparsky
 12. Seoulite
 13. Fojodscher
 14. Michael247
 15. Shiko
 16. Krusty91
 17. kilaguni
 18. schattenralf
 19. MarcelKSC
 20. Addy